Betaling.

Welke betaalmogelijkheden zijn er?
U kunt betalen met een van onderstaande betaalmogelijkheden:

iDeal (Rabobank, ING, ABN Amro bank, SNS bank, RegioBank. ASN bank, Van Lanschot Bankiers, Friesland bank, Triodos bank) Paypal (Ook met CreditCard)
Vooraf overmaken. (uw zending wordt verzonden na ontvangst van de (rest-) betaling, hierdoor kan het zijn dat u uw bestelling tot 2 werkdagen later ontvangt)
Rembours (u betaald bij aflevering aan onze chauffeur, hier zijn wel extra kosten aan verbonden á €25,- +2% van het afterekenen bedrag). Alleen mogelijk bij produkten niet op maat gemaakt.)

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Is achterafbetalen mogelijk?
Ja dit is mogelijk, u kunt de producten onder rembours afnemen.
U betaald het (gehele/rest-) factuurbedrag dan aan onze chauffeur of postbode. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden á €25,- + 2% over het remboursbedrag.
(Alleen mogelijk bij produkten niet op maat gemaakt.)
Kan ik het verschuldigde bedrag overmaken?
Overmaken per bank is mogelijk, kies bij het afronden van de order voor de optie “Vooruit betalen” en maak het verschuligde totaal factuur bedrag over op onderstaande rekening:

Bank: ING
Rekeningnummer: 7 3679 50
Rekeninghouder: Moethiara Den Haag
Plaats: Den Haag
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL 86 INGB 0007 3679 50
KvK: 27143300
BTW-nummer: NL0992.09.998.B01

Wat gebeurt er als ik een order plaats, maar nog niet heb betaald?
Dat is principieel niet mogelijk. Anders, bij niet tijdige betaling bent u in verzuim zonder ingebrekestelling. U bent alsdan terstond de wettelijke (handels-) rente verschuldigd.
Te berekenen vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
Alle redelijke kosten terverkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder incasso-, adbvies-,opslag- en advocaatkosten komen voor uw rekening.
Deze kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 euro.
Geleverde zaken blijven ons eigendom zolang u hetgeen op grond van overeenkomst bent verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Beschadigingen, vermissing, schade van zaken welke u onder zich heeft, komen voor rekening en risico van u.
Wanneer zaken niet door u zijn afgenomen,blijven ze wel ter uwer beschikking staan.
De zaken worden alsdan voor rekening en risico van u opgeslagen. In ieder geval kunnen wij na negentig dagen gebruik maken van onze bevoegheid tot verkoop. (art. 6:90 BW)

Wij hebben het recht om onze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Het nederlands recht is van toepassing en geschillen voortvloeiend hieruit zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag Nederland.